Regnskapsarbeid, herunder bokføring, er en av de grunnleggende tjenestene hos oss. Vi fører regnskap fra A til Å, og våre kunder kan se frem til kveldstimer og helger uten å bekymreseg over alle offentlige frister er overholdt. Våre kunder mottar periodiske regnskapsrapporter, og kan således følge eget firmas økonomiske utvikling gjennom året.

Vi tilbyr tilrettelegging og registrering av bilag (inkludert scanning), betalingsformidling, avstemming, dokumentasjon og rapportering.

Tertnes Regnskap AS kan også tilby å betale dine regninger på forfallsdato. I fellesskap kan vi gjøre bruk av automatiserte produkter via dokumentsenter og bruk av andre elektroniske løsninger. Som vår kunde leverer du dine fakturaer, enten i papirform eller elektronisk og vi sørger for at de blir betalt til rett tid. Vi tilbyr automatiserte løsninger mellom vårt økonomisystem Uni Micro / Uni 24 og bankene, med filutveksling.

I tilegg til manuell bokføring/bilagsføring basert på innleverte bilag fra deg som kunde, kan dette til dels automatiseres ved bruk av scannede bilag og dokumentsenter.
EHF – e faktura, bidrar også til en mer effektiv bilagsregistrering.

Tertnes Regnskap AS benytter økonomisystemet Uni Micro / Uni 24. Vi har i tillegg kompetanse på flere andre økonomisystemer, slik at vi kan bistå hvis det er behov for dette.

Tertnes Regnskap AS stiller gjerne opp til møte eller telefonisk dialog hvis du har spørsmål som du ønsker svar på i en vurderingsprosess, så ta gjerne kontakt med oss.